Екстериорен дизайн

ЕКСТЕРИОРЕН ДИЗАЙН 4
  • Разговор с възложителя на обекта за уточняване подробности около заданието и изготвяне на оферта за проектиране.
  • Разчертаване на съществуващите помещения и терен на база архитектурна/геодезическа документация предоставена от клиента.
  • Аранжировка – 2D план и позициониране на елементите, които ще включва Екстериорния проект в зависимост от функционалната зона.
  • Проект настилки – избор на керамика, декинг, естествен камък,цветови решения,градинско озеленяване и схема на подреждане. Ландшафтен дизайн.
  • Проект Осветление – Разположение и тип на градински осветителни тела и осветление по фасади.
  • Проект/избор/ на мебели за външно/вътрешно ползване -3D проект, спецификация на материали.
  • Проект оформление на фасади – Избор на мазилки, решение на типове фасади /окачени фасади,обшивки от Бонд,вентилируеми фасади.
  • Цветови решения – избор на бои и мазилки, цветови акценти и материали.Спецификация на материалите.
  • Проектни решения на помощни съоръжения /Перголи,беседки,тенти,козирки,барбекюта и др./ – декоративни елементи. Спецификация на материалите.
  • Координиране на фирмите производители.

Разгледай нашите проекти

Напред