Архитектурно проектиране

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ 3

Архитектурно проектиране на жилищни,обществени и промишлени сгради. Реконструкции, преустройства и промяна на предназначението на обекти.Изготвяне на пълен инвестиционен проект включващвсички прилежащи части:

  • Архитектурна част
  • Конструктивна част
  • Електро част
  • ВиК част
  • ОВК част
  • ПБЗ част
  • Енергийна ефективност
  • Озеленяване и паркоустройство

Разгледай нашите проекти

Напред