Архитектурно проектиране

архитектурно проектиране

Архитектурно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради. EXTREME DESIGN предлага преустройства и промяна на предназначение на обекта, както и реконструкции. Може да разчитате на нас за изготвяне на цялостен инвестиционен проект за всички прилежащи части:

  • Архитектурна част
  • Конструктивна част
  • Електро част
  • ВиК част
  • ОВК част
  • ПБЗ част
  • Енергийна ефективност
  • Озеленяване и паркоустройство

Осигурете си точност и предвидимост с архитектурно проектиране от Extreme Design

Съществуват четири стъпки в процеса на архитектурно проектиране – идейна и проектна фаза, реализация и авторски надзор. В първите две стъпки ще обсъдим с Вас принципните изисквания за проекта и ще определим приблизителен бюджет. Ще разгледаме внимателно параметрите на сградата, особеностите на терена. Изготвяме концепция, която да пасва на Вашите виждания, а в следващия етап специалистите ни ще пристъпят към изготвяне на работен проект. Той съдържа детайлно изработени точни чертежи, които служат за реализация на идеята. Третата стъпка е свързана с уточняване на бюджета и предоставяне на ценови оферти за отделните компоненти. В четвъртата фаза ние ще се погрижим концепцията, която заедно изготвихме, да се реализира прецизно и ще осъществим стриктен контрол над работния процес.

Разгледай нашите проекти

Напред